:
TAKWIM PEPERIKSAAN

16-Nov-2019

 

 

UJIAN / PEPERIKSAAN TARIKH/HARI MULA TARIKH/HARI AKHIR

SEGAK

09.03.2020 (ISNIN) 27.03.2020 (JUMAAT)
12.08.2020 (RABU) 26.08.2020 (RABU)

 

PEPERIKSAAN DALAMAN

UJIAN / PEPERIKSAAN TARIKH/HARI MULA TARIKH/HARI AKHIR

UJIAN PRESTASI 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

02.03.2020 (ISNIN)

04.05.2020 (ISNIN)

26.10.2020 (ISNIN)

06.03.2020 (JUMAAT)

19.05.2020 (SELASA)

06.11.2020 (JUMAAT)

 

PEPERIKSAAN AWAM PT3

UJIAN / PEPERIKSAAN TARIKH/HARI MULA TARIKH/HARI AKHIR

DIAGNOSTIK

03.08.2020 (ISNIN)

10.08.2020 (ISNIN)

06.08.2020 (KHAMIS)

11.08.2020 (SELASA)

UJIAN LISAN BERTUTUR

BAHASA MELAYU

LUGHATUL ARABIAH MU'ASSIRAH

BAHASA INGGERIS

 

17.08.2020 (ISNIN)

17.08.2020 (ISNIN)

01.09.2020 (SELASA) 

 

28.08.2020 (JUMAAT)

28.08.2020 (JUMAAT)

11.09.2020 (JUMAAT) 

UJIAN LISAN MENDENGAR

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

LUGHATUL ARABIAH MU'ASSIRAH

 

21.09.2020 (ISNIN)

22.09.2020 (SELASA)

23.09.2020 (RABU)

 

-

-

UJIAN BERTULIS

28.09.2020 (ISNIN)

06.10.2020 (SELASA)

 

PEPERIKSAAN AWAM SMA / SMATQ

UJIAN / PEPERIKSAAN TARIKH/HARI MULA TARIKH/HARI AKHIR

UJIAN LISAN

 

TILAWAH HAFAZAN (DAQ11)

TA'BIR SYAFAWI (UTS14)

AL-QURAN SYAFAWI (HQ01)

 

01.07.2020 (RABU)

01.07.2020 (RABU)

03.08.2020 (ISNIN)

 

30.07.2020 (KHAMIS)

30.07.2020 (KHAMIS)

28.08.2020 (JUMAAT)

UJIAN BERTULIS

SMA

SMATQ

 

15.10.2020 (KHAMIS)

14.10.2020 (RABU)

 

23.10.2020 (JUMAAT)

16.10.2020 (JUMAAT) 

 

PEPERIKSAAN AWAM SPM

UJIAN / PEPERIKSAAN TARIKH/HARI MULA TARIKH/HARI AKHIR

ULBS

03.06.2020 (RABU) 30.06.2020 (SELASA)

PERCUBAAN SPM

10.08.2020 (ISNIN)

01.09.2020 (SELASA)

28.08.2020 (JUMAAT)

04.09.2020 (JUMAAT)

UJIAN LISAN DINI

 

USUL AD-DIN

AL-SYARIAH

LUGHATUL ARABIAH MU'ASSIRAH

 

28.09.2020 (ISNIN)

05.10.2020 (ISNIN)

21.09.2020 (ISNIN)

 

01.10.2020 (KHAMIS)

-

24.09.2020 (KHAMIS) 

UJIAN BERTULIS

 

FASA 1

FASA 2

 

05.10.2020 (ISNIN)

02.11.2020 (ISNIN)

 

14.10.2020 (RABU)

19.11.2020 (KHAMIS) 

 

 NOTA: TARIKH UJIAN DAN PEPERIKSAAN ADALAH TERTAKLUK KEPADA PINDAAN.