Utama > OBJEKTIF

30-Oct-2019

OBJEKTIF PENUBUHAN MITIB

 

  1. Menyediakan peluang pengajian dalam aliran Tahfiz Al-Quran dan Sains.
  2. Menggabung jalin keupayaan pembelajaran dalam mata pelajaran agama, akademik (sains) dan Tahfiz.
  3. Melahirkan saintis dan profesional yang menghafaz Al-Quran dan menghayati kandungannya.
  4. Menjana pelapis kepimpinan ummah yang mempunyai pelbagai keterampilan dan pengetahuan dalam saingan globalisasi.

 

 

MATLAMAT MITIB

 

Melahirkan murid yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

  1. Berakhlak mulia.
  2. Berilmu pengetahuan.
  3. Memiliki keperibadian yang seimbang dan sepadu.
  4. Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara.
  5. Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara.